Giới thiệu

Giới Thiệu Về Tân Việt Pháp
VIETPHAP MILK “ Vì một tương lai khỏe mạnh " VIETPHAP MILK : Là Công Ty chuyên sản xuất sữa bột dành cho người lớn tuổi và trẻ em.
Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm
Việc cấp Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 và Chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) đã minh chứng cho hệ thống kiểm soát thực phẩm an toàn của Công Ty CP SX TM Phát Triển Tân Việt Pháp trong suốt những năm vừa qua.
Tầm nhìn
VIETPHAP MILK cho cuộc sống đẹp hơn mỗi ngày, phát triển trở thành Công Ty sản xuất và kinh doanh sữa bột ...
Sứ mệnh
VIETPHAP MILK cho cuộc sống đẹp hơn mỗi ngày, phát triển trở thành Công Ty sản xuất và kinh doanh sữa bột ...
Triết lý kinh doanh
Quy tắc của chúng tôi: Sức khỏe người tiêu dùng là trên hết.
Việt Pháp Milk vì một tương lai sức khỏe người Việt
Công ty Cổ phần sản xuất thương mại phát triển Tân Việt Pháp chuyên sản xuất sữa bột cho mọi lứa tuổi. Công ty đang ngày...
Zalo