Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm

Đăng ngày 11/02/2020 09:22 AM

 

 

TIÊU CHUẨN ISO 22000:2018 

 

- Công ty CP SX TM Phát Triển Tân Việt Pháp luôn coi chất lượng là yếu tố quan trọng hàng đầu nên đã áp dụng rất nhiều biện pháp và quản lý chặt chẽ các biện pháp đó để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, nhà máy đang duy trì việc tuân thủ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 và hệ thống an toàn thực phẩm theo ISO 22000, dưới sự giám sát quản lý và đảm bảo bởi Tổ chức ABS-QE Hoa Kỳ.

- Trên cơ sở đó nhà máy  luôn duy trì và thực hiện một cách nghiêm ngặt các quy trình, quy định kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào ngay từ nhà cung cấp đến khi nhập kho, bảo quản và suốt quá trình sử dụng chế biến tạo ra sản phẩm trong chuỗi các hoạt động sản xuất tại nhà máy và việc được cấp giấy chứng nhận ISO 22000:2018 đã minh chứng cho hệ thống kiểm soát thực phẩm an toàn của Công Ty trong suốt những năm vừa qua

 

HACCP

 

HỆ THỐNG PHÂN TÍCH MỖI NGUY VÀ ĐIỂM KIỂM SOÁT TỚI HẠN – HACCP.

 

- Trong quá trình sản xuất, bán thành phẩm và thành phẩm được kiểm tra tại từng công đoạn đảm bảo theo qui trình trình chuẩn của ISO 22000:2018 với các điểm kiểm soát tới hạn có các kế hoạch HACCP tương ứng nhằm kiểm soát, ngăn chặn các mối nguy liên quan.

- Thành phẩm theo từng ca, từng ngày sản xuất, từng lô hàng sản xuất đều được lưu mẫu, kiểm tra tại phòng thí nghiệm trước khi xuất bán ra thị trường.

- Các thiết bị đo kiểm của nhà máy đều được hiệu chuẩn, kiểm định, định kỳ phù hợp với Tiêu chuẩn về đo lường sản phẩm.

- Máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất luôn được chăm sóc, bảo trì định kỳ với sự hổ trợ của các chuyên gia nhà cung cấp thiết bị 

ISO 22000: 2018

 

Zalo