Sứ mệnh

Đăng ngày 07/02/2020 10:54 AM

Sứ mệnh

-    Mỗi sản phẩm được làm ra phù hợp vệ sinh an toàn thực phẩm đáp ứng từng nhu cầu dinh dưỡng của người tiêu dùng.

Giá trị cốt lõi

-    Chất lượng sản phẩm và dịch vụ quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp.

-    Gia tăng giá trị cho xã hội

-    Khách hàng, nhân viên là mục đích tiến và động lực của sự phát triển bền vững.

-    Lao động sáng tạo là nền tảng của sự phát triển

-    Quan hệ hợp tác, chia sẻ, cam kết và thực hiện cam kết là nền tảng văn hóa doanh nghiệp.

 

Zalo